Kwaliteitsboeken voor Gezondheid- en persoonlijke ontwikkeling

Hieronder een aantal leuke boeken als cadeau voor uw personeel !
Bestel snel, dan heeft u ze nog voor de kerst in huis!
De waardering voor u als managers neemt snel toe :-)

De redactie van de gezondheids.startpagina heeft een een aantal boeken voor u op een rij gezet. De selectie is tot stand gekomen via de website "management boek". Deze website staat er om bekend kwalitatief goede boeken te leveren. Stuk voor stuk boeken die door beleidsmakers en beleidsuitvoerders in de gezondheidszorg bijzonder worden gewaardeerd.


Coachingskalender 2008
Marijke Lingsma, Aty Boers
Prijs: 15,90
Het ideale (relatie)geschenk voor het najaar: de Coachingskalender. Heeft u ook niet altijd zin of tijd om van die dikke boeken te lezen, maar wilt u wel aan coachen, veranderingsmanagement en persoonlijke ontwikkeling doen? Soms heeft u aan een aantal serieuze of relativerende reminders genoeg om in beweging te komen. De Coachingkalender 2008 biedt een palet van 365 uitspraken en teksten over coachen vanuit visie, competenties, teamcoaching, verandermanagement en persoonlijke effectiviteit. Een ideaal najaarsgeschenk voor medewerkers of zakelijke relaties. De winkelverkoopprijs van 'De Coachingkalender 2008' is 15,90. Bij afname van meerdere exemplaren gelden de volgende kortingen:

10-29 exemplaren 10%
30-99 exemplaren 15%
100-249 exemplaren 20%
250-499 exemplaren: 22,5%,
500 of meer exemplaren: 25%

Naast de boeken op gezondheids gebied kunt u natuurlijk ook op ander gebied zoeken naar boeken.
Persoonlijke groei, Management, Marketing, Financieel, Project management, Leiderschap.
U bent hier op het goede adres.

De meeste boeken:
V andaag besteld.
Morgen in huis

BESTEL HIER !!

Nieuw verschenen!
Alle beschikbare boeken

 

 

 


Inspiratiekalender 2008
Stephen Covey
Prijs: 14,95
Dit jaar verschijnt opnieuw de 'Inspiratiekalender', met nieuwe citaten uit het werk van Stephen Covey. Hij biedt u voor elke dag van het jaar 2008 een gedachte, tip, advies of opdracht waardoor u zich kunt laten inspireren. Alle grote thema's, die zich ook in het dagelijkse leven voordoen, komen aan bod: plannen uitvoeren, gelukkig zijn, reageren op lastige situaties, zelfvertrouwen, leren luisteren… Deze kalender is een mooi geschenk voor uzelf of voor uw familie, vrienden en collega's.

De winkelverkoopprijs van de 'Stephen Covey Inspiratiekalender 2008' is 14,95. Bij afname van meerdere exemplaren gelden de volgende kortingen:
10-29 exemplaren 10%
30-99 exemplaren 15%
100-249 exemplaren 20%
250-499 exemplaren: 22,5%
500 of meer exemplaren: 25%
Projectmanagment kalender 2008
Capgemini
Prijs: 13,95
De tweede editie van de succesvolle projectmanagementkalender is een feit! De 'Projectmanagementkalender 2008' biedt de leergierige projectmanager en professional een beloning van interessante tips, grappige trucs en waardevolle praktijkervaringen. Aan de hand van uiteenlopende maandelijkse thema's worden handige tips gegeven, leuke wetenswaardigheden vermeld en belangrijke formules toegelicht. De informatie is direct toepasbaar in de praktijk. Met een blik op de kalender doet u elke dag weer frisse inspiratie op voor succesvol projectmanagement.
De winkelverkoopprijs van de 'Projectmanagementkalender 2008' is 16,95. Bij afname van meerdere exemplaren gelden de volgende kortingen:

10-29 exemplaren 10%
30-99 exemplaren 15%
100-249 exemplaren 20%
250-499 exemplaren: 22,5%
500 of meer exemplaren: 25%
the secret (Nederlandstalig) Verander uw leven, NU!
Rhonda Byrne
Prijs: 17,95
The Secret heeft het leven veranderd van degenen die het kenden. Zij hebben The Secret toegepast in alle aspecten van hun leven: geld, gezondheid, relaties, geluk. Nu kunt u ook delen in The Secret. U zult inzien dat u een verborgen, nog ongebruikte kracht bezit, een ongekend vermogen om al uw wensen te realiseren.
Intervisie in de gezondheidszorg
John Sijnke
Prijs € 11,50
De casuïstiekmethode, die in dit boek centraal staat, blijkt een uitstekende structuur te bieden voor intervisiebijeenkomsten. Die structuur helpt deelnemers aan intervisie zich op elkaar te concentreren en zich te verplaatsen in andermans situatie, motieven, kwaliteiten en overwegingen. Zodoende zijn zij beter in staat hun ervaringsdeskundigheid zo in te zetten dat zij elkaar stimuleren hun professionele repertoire verder te ontwikkelen en uit te breiden.
De Nederlandse Gezondheidszorg
J.M. Boot, M.H.J.M. Knapen
Prijs € 34,20

'De Nederlandse gezondheidszorg' biedt een overzicht van ontwikkelingen en instellingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Sinds 1983 zijn er meerdere succesvolle en veelgelezen edities van dit boek uitgebracht. In deze achtste, herziene druk geven de auteurs opnieuw een geactualiseerd en helder beeld van de zeer complexe organisatie van de gezondheidszorg.

Economie en Gezondheidszorg
Sybren Bangma, Flip de Kam
Prijs € 35,00
Wat is de plaats van de zorgsector in de nationale economie? Hoe wordt de gezondheidszorg gefinancierd? Wat is de toekomst van de gezondheidszorg? Al deze (macro-) economische onderwerpen komen in het boek aan de orde. Deze herziening van 'Economie en Gezondheidszorg' is een compleet boek voor de gezondheidszorg. Want ook organisatieaspecten rond de (bedrijfseconomische) gezondheidszorg op microniveau komen uitgebreid aan de orde. Zoals de uitwerking van het financieringssysteem voor een ziekenhuis en de kosten, organisatie en structuur van de dagelijkse gezondheidszorg.
Gemengd besturen in de gezondheidszorg
Pauline Meurs, Tom van der Grinten
Prijs € 29,95
De gezondheidszorg mag zich verheugen in een groeiende publieke en politieke belangstelling. Velen kijken mee en de kritiek is niet mals. De vraag naar de effectiviteit en doelmatigheid van de huidige besturingsstelsels wordt steeds indringender gesteld. De antwoorden, voorzover ze worden gegeven, bevredigen onvoldoende. De centrale vraagstelling van dit boek is: hoe wordt in de gezondheidszorg omgegaan met de interne en externe eisen die worden gesteld aan de besturing ervan? Wat zijn daarbij de centrale besturingsvragen, de gekozen oplossingen en de geboekte resultaten?
Integrale kwaliteit in gezondheidszorg
Jan Auke Walburg
Prijs € 46,95
Dit boek behandelt op een systematische wijze de toepassing van integrale kwaliteit in de gezondheidszorg. Daarbij is de leidraad het model van de European Foundation for Quality management, in Nederland bewerkt door het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Walburg behandelt deze onderwerpen vanuit de theorie en de ervaringen in het bedrijfsleven, maar gericht op de toepassing in de praktijk van de zorg.
 
Stress, Productiviteit en gezondheidszorg
Anthony Gaillard
Prijs € 39,50
Werk en stress zijn voor veel mensen onlosmakelijk verbonden. Maar is die ongezonde reactie op de eisen die het werk stelt wel echt nodig? Gaillard gaat uitgebreid in op het functioneren van mensen in werksituatie. De centrale vraag daarbij is: kunnen we hard werken zonder daar ziek van te worden? Ofwel: kunnen we efficiënt werken en tegelijkertijd tevreden zijn en gezond blijven?
Je leven in balans
Marco von Münchhausen
Prijs € 22,50
Gestresst, overwerkt, opgebrand? Niet genoeg tijd voor uw partner, vrienden, kinderen? Gezondheidsproblemen omdat u te weinig sport of te ongezond eet? Marco von Münchhausen biedt een realistisch plan om uw leven beter in balans te brengen, met veel haalbare adviezen en concrete tips om stap voor stap duurzame veranderingen aan te brengen. Zodat u er eindelijk in zal slagen meer uit uw leven te halen.
De psychologie van arbeid en gezondheid
Wilmar Schaufeli, Arnold Bakker, Jan de Jonge
Prijs € 50,10
'De Psychologie van Arbeid en Gezondheid' is een leerboek dat in ruim twintig hoofdstukken een compleet, systematisch en up-to-date overzicht van de stand van zaken in de A&G-psychologie geeft. In de eerste vier delen wordt achtereenvolgens stilgestaan bij theorie, assessment, interventies en onderzoek op het gebied van de A&G-psychologie. Het vijfde deel bestaat uit capita selecta waarbij ingegaan wordt op specifieke hedendaagse thema's zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en burnout.
Management van gezondheidsonderzoek
J. van Limbeek, E.C. Klasen, A.J.P.M. Overbeke e.a.
Prijs € 32,10
'Management van gezondheidsonderzoek' biedt medici handvatten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van voorbeelden worden de spelregels uitgelegd van de diverse facetten van onderzoek. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan het coachen van wetenschappelijke stages van assistenten.
Introductie in de Gezondheidzorg
A.M.C. Scherpenisse, G. Verbeek
Prijs € 25,20
Dit boek is bedoeld als introductie: als een eerste kennismaking met het reilen en zeilen van de gezondheidszorg. Doordat verschillende vakgebieden tot invalshoek zijn gekozen, is het geschikt voor een themagerichte onderwijsvorm. Veel actuele thema's worden aangeroerd die aanleiding kunnen geven tot verdere discussie en verdieping. Het boek leent zich ook voor zelfstudie.
Strategisch mgt voor de gezondheids- en welzijnssector
Raf De Rijcke
Prijs € 29,95
In dit boek wordt ingegaan op de vijf stappen van het strategisch managementproces (de missie, de strategische analyse, de strategische keuzes, de implementatie, de controle), de scorecard en het EFQM-model. Ook wordt aandacht besteed aan trends in de gezondheids- en welzijnssector: de zorgverandering, de meer actieve rol van de overheid, de groeiende afhankelijkheid van de voorzieningen van netwerken, de toenemende consumentenmacht, de toenemende inspraak van personeel, artsen en vakbondsorganisaties, de toenemende aandacht voor principes en regels van goed bestuur, de Europese dimensie en de aangepaste beheersstructuur en de intrede van lekenbestuurders in voorzieningen opgericht door congregaties.
Uitkomsten management in de gezondheidszorg
Jan Auke Walburg
Prijs € 44,00
'Uitkomstenmanagement' in de gezondheidszorg wil een overbrugging vormen tussen de theorie over lerende organisaties en de praktijk van de gezondheidszorg. In drie delen worden de principes van het uitkomstenmanagement, de bouwstenen en het breder perspectief ervan uiteengezet. Aan de orde komen onder meer de lerende zorgorganisatie, het opzetten en ontwikkelen van teams, het uitkomstenkwadrant en vervolgens het terugkoppelen, normeren, benchmarken, analyseren en verbeteren van uitkomsten.
Regulering van de gezondheidszorg
J.C.J. Dute, H.E.G.M. Hermans
Prijs € 47,50
'Regulering van de gezondheidszorg' is een inleiding in het gezondheidsrecht, geschreven vanuit het perspectief van wet- en regelgeving. Dit boek is een wegwijzer voor de belangrijkste gezondheidsrechtelijke wetgeving, die de laatste jaren behoorlijk in omvang is toegenomen.
Arbeid en gezondheid: preventie, behandeling en reïntegratie
Balm, Bieleman, Kuipers
Prijs € 38,60
Welke rol heb je als paramedicus bij de preventie van ziekteverzuim? Hoe begeleid je iemand terug naar de werkvloer? Hoe kun je als paramedicus beroepsziekten voorkomen? Deze en andere vragen op het gebied van arbeid en gezondheid worden in dit handboek beantwoord. Met de talloze tips, voorbeelden, nuttige adressen en verwijzingen geeft dit handboek handreikingen voor de paramedische praktijk. Het is dan ook onmisbaar voor beroepsbeoefenaren, docenten, studenten aan paramedische opleidingen, fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie Cesar, oefentherapie Mensendieck en diëtetiek. Daarnaast biedt dit boek waardevolle informatie voor professionals, onderzoekers en managers op het terrein van arbocuratieve zorg.
Onderzoek doen in de zorg
A. van Raak, A. Paulus
Prijs € 35,00
Kwesties in de Nederlandse gezondheidszorg halen met grote regelmaat de media. Het komt zelden voor dat vraagstukken onopgemerkt blijven en het is dan ook begrijpelijk en zinvol dat naar de gezondheidszorg veel onderzoek wordt gedaan. Handboek Onderzoek doen in de zorg richt zich op onderzoek naar beleids- en managementvraagstukken in de zorg, dat moet leiden tot praktische aanbevelingen voor zorginstellingen, overheden, zorgkantoren en andere organisaties. Het betreft onderzoek naar de kosten en organisatie van zorg; kwaliteit; welzijn en gezondheid van zorgverleners; samenwerking in netwerken van zorgaanbieders; overheidsbeleid.
Meer resultaat in het team
Karin Lemmens, Astrid van Dijk, Jan Auke Walburg
Prijs € 36,50
Dit werkboek ondersteunt professionals bij de ontwikkeling van teams die gemotiveerd samenwerken aan de uitvoering en verbetering van zorg. In Uitkomstenmanagement in de gezondheidszorg van J.A. Walburg wordt de theorie van de lerende organisatie uitgewerkt. Dit werkboek sluit aan bij die theorie en biedt houvast voor de invoering in de praktijk. Het is volledig gebaseerd op cases afkomstig uit de praktijk. Dit boek integreert alle werkzame principes van kwaliteitsverbetering en richt zich op zowel de uitkomsten van zorg zelf als de verbetering van teams en het teamfunctioneren. Aan de hand van twee typen teams wordt de inhoud aanschouwelijk gepresenteerd.
Bedrijfseconomie van de gezondheidszorg
Ruud Lapré, Guus van Montfort
Prijs € 44,50
'Bedrijfseconomie van de gezondheidszorg' benadert de economie als een instrument voor het management. Aan de orde komen onder meer de invloed van de externe omgeving op de instellingseconomie, kosten- en financieringsvraagstukken, interne en externe budgettering, logistieke processen en de opstelling en beoordeling van jaarstukken van zorginstellingen. De auteurs geven voorbeelden uit de Nederlandse en buitenlandse praktijk en bespreken nationaal en internationaal onderzoek. Daarmee krijgt de lezer een goed en actueel beeld van de kennis op het terrein van de gezondheidseconomie en de relevantie daarvan voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met oefenvragen om het inzicht van de lezer te testen.
Arbeid en gezondheid, risicofactoren
Prijs € 55,65
De relatie tussen werk, gezondheid en welzijn krijgt niet alleen in Nederland maar in heel Europa steeds meer aandacht. Het besef dringt door dat veel risico's die met arbeid verbonden zijn te voorkomen zijn, wanneer deze van meet af aan onderkend worden en er voortdurend gewerkt wordt aan systematische verbetering. Dit boek 'Arbeid en gezondheid: risicofactoren' levert vooral een bijdrage aan de eerste stap door in kaart te brengen welke risicofactoren momenteel werkenden bedreigen.
  Staat het boek dat u zoekt er niet bij?
Grote kans dat u op de website van Managementboek dat boek wel kunt vinden. Klik hier om naar de website te gaan.
 
beats by dre cyber monday jordan 6 black infrared uggs cyber monday black infrared 6s uggs black friday bred 13s michael kors cyber monday lebron 12 jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue coach black friday jordan 11 legend blue uggs cyber monday jordan 6 black infrared michael kors cyber monday uggs cyber monday michael kors cyber monday beats by dre black friday legend blue 11s lululemon black friday michael kors cyber monday michael kors black friday beats by dre cyber Monday black infrared 6s legend blue 11s uggs black friday uggs black friday jordan 6 black infrared coach cyber monday north face cyber monday jordan 13 black infrared 23 beats by dre black friday lululemon black Friday jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared michael kors outlet online black infrared 6s louis vuitton outlet uggs black friday jordan 11 legend blue coach black friday jordan 6 black infrared louis vuitton outlet jordan 11 legend blue uggs cyber monday black infrared 6s beats by dre black friday beats by dre black friday lululemon cyber monday black infrared 6s michael kors black friday lululemon cyber monday black infrared 6s coach black friday uggs black friday michael kors outlet louis vuitton outlet legend blue 11s coach cyber monday