Homeopathie

Homeopathie
N. Marks - € 6,95

In dit boekje wordt de werking van de homeopathie op een eenvoudige en beknopte manier verduidelijkt. Het boekje geeft een toelichting over de werkingswijze van homeopathie. De opzet is duidelijk en bestaat eigenlijk uit twee delen. In het eerste deel wordt de homeopathie in het kort beschreven en in het tweede deel wordt een aantal zeer bekende homeopathische geneesmiddelen beschreven.
Alles over homeopathie
George Vithoulkas - € 7,48
Homeopathie
Robin Hayfield - € 11,50

Eenvoudige geneesmiddelen voor een natuurlijke gezondheid.
Homeopathie in de praktijk
Klundert, M. van de - € 14,00
Homeopathie
Hoes, J. - € 14,95

Totaalvisie op ziekte en gezondheid.
Homeopathie in de praktijk<br>Voorhoeve, J.
Homeopathie in de praktijk
Voorhoeve, J. - € 19,98
Al meer dan tachtig jaar is HOMEOPATHIE IN DE PRAKTIJK een onbetwist standaardwerk. Deze geheel herziene editie bevat alle nieuwe opvattingen en inzichten. Twee homeopathische huisartsen hebben de klassieker van Dr. Voorhoeve geheel in zijn geest, uitgaande van de mogelijkheden die de horneopathie biedt om thuis preventief en actief te kunnen optreden, herzien en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. In de afgelopen tien Jaar is heel, veel veranderd.
Handboek homeopathie voor de wereldreiziger
V. de Blok - € 22,64

Dit boek is geschreven voor de reiziger naar landen waar homeopathische geneesmiddelen moeilijk of niet verkrijgbaar zijn. Er worden goede adviezen gegeven voor de samenstelling van een reisapotheek. Ziekten en aandoeningen die je in een ver en exotisch land kunt opdoen worden helder, duidelijk en uitvoerig beschreven evenals de preventie, de symptomen en de behandeling. Er staan goede adviezen in over welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij zwemmen in of waden door open water.
Klinische toetsing van de homeopathie
P. Knipschild - € 24,75

Een leidraad voor onderzoekers.
Grondslagen der homeopathie / druk 1
J.T. Kent - € 29,50
Handboek voor klinische homeopathie / deel 4 Buik
R.B. Nauta - € 68,06

Dit handboek voor klinische homeopathie beschrijft vele homeopathische medicijnen die mogelijk voorgeschreven zouden kunnen worden bij ziekten van de buikorganen. Per buikorgaan wordt een aantal bekende en veel voorkomende kwalen beknopt beschreven waarna de meest gebruikte homeopathische geneesmiddelen worden genoemd met een korte beschrijving. Vervolgens wordt een aantal passende geneesmiddelbeelden beschreven, vnl. gericht op een klinische diagnose.